TC Kraft jobbar mot företag inom områdena hög/lågspänning, gatlysen, felavhjälpning, industri, vattenkraft och elmätarunderhåll.

Hög/Lågspänning


Inom området för hög- och lågspänning utför TCKraft följande:

 • Vägbelysning åt vägföreningar och kommun.
 • Linjebyggnation.
 • Beredning inför linjedragningar.
 • Elnätsbesiktning.
 • Vindkraft (kabelförläggning, skarv och anslutningar).
 • Felavhjälpning.
 • TC Kraft utför felavhjälpning inom de flesta områden för hög- och lågspänning.

Industri


Industrin är en viktig kund till oss där vi tar oss an uppdrag inom:

 • Automationsteknik och felsökning
 • Termografering
 • Biogasanläggningar
 • Vattenkraft

Här jobbar vi bland annat med VRF (Vattenregleringsföretag) och deras kontrollskåp för vattenregleringen i älvarna men även biogasanläggningar som vi bygger åt MMG.

Elmätare


Service, kontroller och installationer av elmätare, främst hos privatpersoner som vi utför åt bland annat Reaxcer.

Fibernätsbeläggning


Vi drar många mil fiber åt kommuner, privatpersoner och föreningar tillsammans med bland annat Eltel.


Några av våra samarbetspartners: