Två Instalcobolag i renoveringsuppdrag i Östersund

Två Instalcobolag i renoveringsuppdrag i Östersund

Instalcobolagen RP Montage & Energipartner och TC Kraft har fått ett gemensamt uppdrag att utföra installationer av el och VS vid ett omfattande renoveringsarbete av cirka 200 lägenheter i Östersund. Uppdraget utförs åt NCC och Östersundshem och har ett ordervärde om cirka 50 miljoner.

- För vår del är det väldigt många små olika moment som ska utföras i varje lägenhet. Därför krävs det noggrann planering för att det sedan ska bli flyt i produktionen. Samordning med övriga entreprenörer kommer att bli viktigt och där är det tryggt att det är vårt systerbolag RP Montage som ansvarar för VS, säger Tobias Östlin, vd för TC Kraft.

Kvarteret Hjorten i Östersund består av 192 lägenheter fördelat på åtta huskroppar som nu ska renoveras och tio nya bostäder ska tillskapas. Kvarteret Hjorten är en del i Östersundshems större ROT-renoveringsprojekt.

El-entreprenaden innefattar komplett byte av elsystem och datanätverk, från centralbyten till nya armaturer. Varje lägenhet kommer att byggas om från 1 fas- till 3 fasabonnemang. VS-entreprenaden är omfattande med utbyte av komplett värmesystem inklusive tapp- och spillvattenstammar samt installation av blandare och sanitetsporslin i lägenheterna.

- Vår ambition är att skapa ett jämnare inomhusklimat bland annat genom att sänka den genomsnittliga inomhustemperaturen med 1,5 grader. Husen från 50-talet har en hel del utmaningar i sin konstruktion. Fastighetsägarens ambition är att i största möjliga mån nollställa underhållsplanen, berättar Andreas Thors.

- Vi är mycket glada över att fortsätta vårt samarbete med NCC och Östersundshem och att vi är två Instalcobolag som blivit utvalda i ett av Jämtlands större ROT-renoveringsprojekt. Tillsammans kan vi erbjuda leverans och genomförande av VS och el på ett effektivt och smidigt sätt, säger Andreas Thors, vd för RP Montage & Energipartner.

Entreprenaden beräknas starta i augusti och vara slutfört i slutet av 2025. Ambitionen är att projektet ska utföras och certifieras som ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt.