foretag intro

Företagstjänster

TC Kraft jobbar mot företag inom områdena hög/lågspänning, felavhjälpning, industri, vattenkraft, gatlysen och elmätarunderhåll.

Hög/Lågspänning

Inom området för hög- och lågspänning utför TCKraft/Voltab följande:

  • Linjebyggnation
  • Beredning inför linjedragningar
  • Elnätsbesiktning
  • Vindkraft (kabelförläggning, skarv och anslutningar)

Felavhjälpning

TC Kraft/Voltab utför felavhjälpning inom de flesta områden för hög- och lågspänning.

Gatulysen

Vi utför service på gatbelysning åt bland annat kommuner och vägföreningar med service, installation och projekteringar.

Industri

Industrin är en viktig kund till oss där vi tar oss an uppdrag inom:

  • Automationsteknik och felsökning
  • Termografering
  • Biogasanläggningar

Vattenkraft

Här jobbar vi bland annat med VRF (Vattenregleringsföretag) och deras kontrollskåp för vattenregleringen i älvarna men även byte av kontrollutrustningar i vattenkraftverk som vi gör åt till exempel ABB.

Elmätare

Service, kontroller och installationer av elmätare, främst hos privatpersoner som vi utför åt bland annat Bravida.

Elnätsbesiktningar

Elnätsbesiktningar av kraftledningsgator.

Några av våra samarbetspartners